Adam Kasperek coach, trener, a dokładniej: programista mentalny. Moje motto życiowe to nasza główna  zasada: 
"Jest tak - jak myślisz, że jest"
.

 Nie interesuje mnie bycie zwykłym człowiekiem.
Nigdy nie robiłem rzeczy jak inni...

Pe­symis­ta po­wie, że szklan­ka jest do połowy pus­ta, a op­ty­mis­ta, że do połowy pełna. Wiecie, co ja o tym myślę? Że ta szklan­ka nie jest w połowie ani pełna, ani pus­ta, tyl­ko że to jest zła szklan­ka. Wy­raźnie za duża. Więc jeśli nie wiecie, czy wasza szklan­ka jest w połowie pus­ta, czy w połowie pełna, może le­piej się zas­tanówcie, czy nie zmienić jej na inną albo jeszcze lepiej, na inne naczynie? Nie chodzi o to, co myśli­cie o swo­jej szklan­ce, ale o to, co z nią zro­bicie. 

Zawsze robię to co mnie pasjonuje, z najwyższą jakością i etyką  oraz z nastawianiem na indywidualne podejście do człowieka. Ponadto postrzegam każdego człowieka holistycznie, co przekłada się na model pracy i obszary, w których się specjalizuję. To kim jestem łącze z tym co potrafię, jako terapeuta, pedagog, doradca zawodowy, dietetyk, diet coach, ekspert promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, instruktor rekreacji ruchowej w tym sportu i kulturystyki oraz instruktor teatralny. Pomaga mi w tym również ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym popartym licznym i aktywnym uczestnictwem w środowiskach rehabilitacyjno-terapeutycznych i arteterapeutycznych. Prowadzące zawsze do konsolidowania i budowania  nowych środowisk, międzynarodowych, ruchów i cyklicznych wydarzeń kulturalnych. Wspieranie i inicjowanie pionierskich działań zmierzających do terapii totalnej poprzez artystyczny charakter rehabilitacji zawodowej oraz realizowania prawdziwej integracji. Jako wykładowca prowadzę zajęcia na wielu uczelniach. Warsztaty organizuje od ponad sześciu lat, współpracując z wieloma międzynarodowymi organizacjami. Chcę dzielić się tym, co najlepsze w Polsce i zagranicą. Dorian Bukowski

Zajmuję się zagadnieniami związanymi zarówno z psychiczną oraz fizyczną naturą człowieka. Takie holistyczne podejście do życia pozwala mi na znajdowanie optymalnych rozwiązań problemów, które towarzyszą ludziom na różnych etapach ich życia. Pomagam także odnaleźć cel osobom, które błądzą przez życie po omacku nie wiedząc, w którą stronę iść. Mam świadomość jak ważne jest także to co nas otacza czyli środowisko, w którym żyjemy. Tylko życie w symbiozie z otaczającym nas światem pozwala na długie i szczęśliwe życie. Z tego też względu prowadzę również szkolenia techniczne z takich zagadnień jak: energooszczędne budownictwo, inteligentne budynki, poprawa efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii, nowe technologie, ochrona środowiska, itd. Jakość szkoleń technicznych poparta jest moją odpowiednią wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Dodatkowo posiadam w tym zakresie także stosowne wykształcenie będąc absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach.Treści zawarte na stronie internetowej www.HolisticPrograms.pl, kanale youtube oraz funpage podlegają w całości ochronie autorskiej. Zezwalamy na całościowe kopiowanie zawartych tutaj treści, w tym tekstów i zdjęć, pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle pochodzenia tekstu, grafiki lub filmu. poprzez podanie źródła pobrania w formie linku. 

Autorzy tej strony internetowej nie świadczą indywidualnemu czytelnikowi/widzowi zawodowego doradztwa ani usług o charakterze medycznym. Wiedza tu zawarta jak i opisane procedury i sugestie nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Wszystko, co dotyczy zdrowia wymaga nadzoru medycznego, dlatego stosowanie jakichkolwiek metod i preparatów polecanych na tych stronach wymaga wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Według prawa do lekarza należy ostateczna decyzja dotycząca leczenia. Autorzy strony nie będą odpowiedzialni za żadne straty lub szkody rzekomo spowodowane przez jakiekolwiek informacje, bądź sugestie pochodzące z tej strony.

Autorzy na stronie publikuje różne przepisy i zalecenia. Nie odpowiadają jednak za specyficzne potrzeby zdrowotne lub alergiczne czytelników, które mogą wymagać nadzoru lekarskiego. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niekorzystne reakcje na podane na stronie zalecenia i przepisy.

Jakiekolwiek działania zawsze konsultuj ze swoim lekarzem i nie rób niczego na własną rękę!