Aktywizacja osób starszych z chorobą otępienia


Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Charakterystyka chorób otępiennych (objawy i etapy)
 • Konsekwencje zaburzeń dla osób starszych i ich opiekunów
 • Utrzymanie i poprawa sprawności fizycznej podopiecznego
 • Utrzymanie i poprawa samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego
 • Poprawa sprawności intelektualnej – efektywniejsza komunikacja z podopiecznym
 • Rozwój i podtrzymywanie zainteresowań – możliwości organizacji dnia podopiecznego
 • Oderwanie myśli podopiecznego od choroby, akceptacja sytuacji zdrowotnej
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów międzyludzkich
 • Poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia 
 • Czynności dnia codziennego, usamodzielnienie podopiecznego
 • Orientacja w rzeczywistości
 • Aktywizacja ruchowa
 • Ćwiczenia orientacji przestrzennej 
 • Bezpieczna przestrzeń chorego

Adresatami szkolenia są:

Osoby pracujące z osobami z zaburzeniami psychicznymi (terapeuci zajęciowi, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, asystenci osób niepełnosprawnych, oraz opiekunowie). Treści dedykowane są w szczególności pracownikom: Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej.

Zapraszamy również studentów i słuchaczy szkół mających zamiar podjąć w przyszłości pracę z osobami
z zaburzeniami psychicznymi... (po ukazaniu ważnej legitymacji studenckiej zniżka w wysokości 50%).

Czas trwania szkolenia: 4 godziny; (1 dzień).

Cena:  179 zł zamiast 370 zł  – cena obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat oraz rabat w wysokości 10% na kolejne dowolnie wybrane szkolenie dla jednej osoby. Wystawiamy fakturę.

W przypadku jednorazowego zapisu większej ilości osób, bardzo prosimy o informację, czy każdy z uczestników będzie płacił za siebie oddzielnie, czy zamówienie zostanie opłacone w całości przez placówkę. 

Dla grup zorganizowanych możliwe jest również, abyśmy zorganizowali szkolenie/warsztat u Państwa w placówce - trener dojeżdża do Państwa po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Pytania można kierować również pod numerem telefonu: (+48) 504-509-977 oraz na adres e-mail: szkolenia@HolisticPrograms.com

UKOŃCZENIE SZKOLENIA KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM IMIENNEGO, NUMEROWANEGO (HOLOGRAM) CERTYFIKATU.

Maksymalna ilość uczestników na spotkaniu online to 4 osoby
(stawiamy na jakość przekazywania wiedzy i prawdziwą pracę nad Państwa problemami)