Efektywna praca w Domu Pomocy Społecznej

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Sens i znaczenie komunikowania się̨ w instytucji opiekuńczej
 • Rodzaje i sposoby porozumiewania się̨ podopiecznych z opiekunami
 • Reguły komunikowania się̨ personelu z mieszkańcami
 • Poziomy porozumienia – problematyka intencjonalność i istotności komunikatu.
 • Rekonstruowanie biografii mieszkańca
 • Reinterpretacje znaczeń dokonywane na poziomie językowo-pojęciowym
 • Środowiskowe normy, metanormy i system wartości
 • Instytucjonalne rytuały i zwyczaje
 • Relacje partnerskie a wymagania profesjonalizacji pracy
 • Percepcja potrzeb podopiecznych i ich realizacja przez personel
 • Sytuacje konfliktowe i konflikty
 • Agresja i autoagresja podopiecznych
 • Bierność́ i wycofanie podopiecznych.
 • Roszczeniowa postawa mieszkańców
 • Emocje w miejscu pracy – stres i destrukcja tożsamości zawodowej
 • Płaszczyzny kontroli i autonomii w domu pomocy społecznej
 • Przestrzeń, czas, ciało i cielesność
 • Manipulowanie i zarządzanie wrażeniami
 • Samodzielność, niezależność – aktywność mieszkańców
 • Nabywanie umiejętności przystosowawczych.

Adresatami szkolenia są:

Osoby pracujące z osobami z zaburzeniami psychicznymi (terapeuci zajęciowi, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, asystenci osób niepełnosprawnych, oraz opiekunowie). Treści dedykowane są w szczególności pracownikom: Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych.

Zapraszamy również studentów i słuchaczy szkół mających zamiar podjąć w przyszłości pracę z osobami
z zaburzeniami psychicznymi... (po ukazaniu ważnej legitymacji studenckiej zniżka w wysokości 50%).

Czas trwania szkolenia: 8 godziny; (2 dni).

Cena: 297 zł zamiast 497 zł  – cena obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat oraz rabat w wysokości 5% na kolejne dowolnie wybrane szkolenie dla jednej osoby. Wystawiamy fakturę.

W przypadku jednorazowego zapisu większej ilości osób, bardzo prosimy o informację, czy każdy z uczestników będzie płacił za siebie oddzielnie, czy zamówienie zostanie opłacone w całości przez placówkę. 

Dla grup zorganizowanych możliwe jest również, abyśmy zorganizowali szkolenie/warsztat u Państwa w placówce - trener dojeżdża do Państwa po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Pytania można kierować również pod numerem telefonu: (+48) 504-509-977 oraz na adres e-mail: szkolenia@HolisticPrograms.com

UKOŃCZENIE SZKOLENIA KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM IMIENNEGO, NUMEROWANEGO (HOLOGRAM) CERTYFIKATU.

Maksymalna ilość uczestników na spotkaniu online to 4 osoby
(stawiamy na jakość przekazywania wiedzy i prawdziwą pracę nad Państwa problemami)