Kliknij...
Kliknij...

Fundrasing, czyli sztuka budowania Relacji

Dla rodziców i z darczyńcami dużymi.
 

Jak zgromadzić szeroką grupę stałych darczyńców, wokół działalności Twojej organizacji? Nauczymy Cię,
jak budować długoterminowe relacje, oparte na profesjonalizmie, zaufaniu i wspólnocie celów.
Wszystko po do, aby zapewnić Twojej instytucji długoterminowa stabilność finansowa ï niezależność.


Opanować sztukę budowania relacji, aby zapewnić sobie Sukces i osiągnąć ten cel, trzeba dobrze zaplanować działania. Każdy może się tego nauczyć, szczególnie, jeżeli  ma się takiego dowódcę Jak gen. George Patton. To jego osoba będzie towarzyszyć nam na szkoleniu. Dla Organizacji granty i projekty są niepewnym źródłem dochodów. Tylko stałe darowizny uzyskiwane od darczyńców indywidualnych oraz partnerów biznesowych zapewnią dobrobyt organizacji.

Fundraising, czyli Profesjonalne i etyczne zdobywanie kapitału  na przyszłość. To sposób wymagający, jednak bardzo opłacalny. Na zachodzie większość fundacji, stowarzyszeń, klubów i hospicjów jest finansowana właśnie dzięki sprawnemu fundraisingowi. W Polsce coraz więcej organizacji pozarządowych przekonuje się o swoich możliwościach i odnosi sukcesy na tym polu. To szkolenie zapewni Ci i Twojej instytucji elementarną, niezbędnie potrzebną i popartą konkretnymi przykładami wiedzę. 

 

Kliknij i zapisz sie na Szkolenie!

 

Fundrasing, czyli sztuka budowania relacji z darczyńcami.

 Jak zgromadzić szeroką grupę stałych darczyńców, wokół działalności Twojej organizacji? Nauczymy Cię, jak budować długoterminowe relacje, oparte na profesjonalizmie, zaufaniu i wspólnocie celów. Wszystko po to, aby zapewnić Twojej instytucji długoterminową niezależność finansową.

 


Фандрайзинг або мистецтво налагодження котактів з жертводавцями.

Як створити широку базу постійних жертводавців навколо діяльності Твоєї організації? Ми навчимо Тебе, як налагодити тривалу співпрацю, основними складовими якої будуть професіоналізм, довіра і досягнення спільних цілей. Все для того, щоб забезпечити Твоїй організації тривалу фінансову стабільність та фінансову незалежність.


Skrzynia pieniędzy… któż by nie chciał zapewnić swojej organizacji stabilności finansowej.
To sfera marzeń, ale możliwych do spełnienia. Dobra strategia to podstawa.

 

Po warsztacie będziesz wiedział więcej na temat:

 • pozyskiwania środków na organizację od Darczyńców indywidualnych, dużych Darczyńców oraz od Sponsorów,
 • efektywnej analizy zasobów i potrzeb organizacji,
 • skutecznego planowania działań fudraisingowych,
 • sposobów poszerzania swojej bazy kontaktów oraz potencjalnych Darczyńców,
 • technik pozyskiwania nowych Darczyńców,
 • prowadzenia rozmów z dużymi Darczyńcami oraz Sponsorami,
 • sztuki przekonywania jednorazowych Darczyńców do stałych wpłat.

Biorąc udział w szkoleniu, przetrenujesz również:

 • rozmowę osobistą z potencjalnym Darczyńcą,
 • ćwiczenie listu/mailingu do Darczyńców organizacji,
 • przygotowanie materiałów reklamowych organizacji,
 • kontakt z partnerem biznesowym/sponsorem,
 • rekonstrukcję bazy kontaktów.

Wybierz termin szkolenia:


Fundrasing, czyli sztuka budowania relacji z darczyńcami

Zamówienie szkolenia indywidualnie lub grupowo poprzez:

- telefon 504-509-977, 794-634-561 

- email: szkolenia@HolisticPrograms.pl

 

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O NAJBLIŻSZE SZKOLENIE

99,00 zł