Terapia zajęciowa osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Na szkoleniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Jakie są potrzeby chorego z zaburzeniami psychicznymi i jak je zaspokajać
 • Jakie są zasady pracy z klientem z zaburzeniami psychicznymi
 • Jak nawiązywać i utrzymać kontakt terapeutyczny
 • Jakie są najczęstsze błędy i nieterapeutyczne formy kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • Jakie są fazy kontaktu terapeutycznego i jak je stosować
 • Jak sprawnie opracować diagnozę terapeutyczną
 • Czym jest "Arkusz wiedzy o pacjencie z zaburzeniami psychicznymi oraz jego środowisku"
 • Najczęstsze problemy i kierunki działań w terapii osób z zaburzeniami depresyjnymi
 • Czym jest i jak stosować elementy terapii kognitywnej
 • Jakie są najczęstsze problemy i kierunki działań w terapii osób z zespołem maniakalnym i schozforenii
 • Jakie są najczęstsze problemy i kierunki działań w terapii osób z zespołami neurodementywnymi o charakterze otępiennym
 • Czym jest i jak zastosować model opieki według Doroty Orem w placówkach i opiece domowej
 • Jakie są najczęstsze problemy i kierunki działań w terapii osób z zaburzeniami lękowymi
 • Czym jest i jak zastosować w terapii elementy analizy transakcyjnej Erica Berne`a
 • Jakie są najczęstsze problemy i kierunki działań w terapii osób uzależnionych od alkoholu
 • Czy jest społeczność terapeutyczna i jak prawidłowo ją organizować
 • Czym są i jak prowadzić Treningi Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Jakie są czynniki wpływające na skuteczność realizacji indywidualnych planów terapii
 • Jak skutecznie prowadzić edukację zdrowotną w terapii zajęciowej

Adresatami szkolenia są:

Osoby pracujące z osobami z zaburzeniami psychicznymi (terapeuci zajęciowi, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, asystenci osób niepełnosprawnych, oraz opiekunowie). Treści dedykowane są w szczególności pracownikom: Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych oraz Warsztatom Terapii Zajęciowej.

Zapraszamy również studentów i słuchaczy szkół mających zamiar podjąć w przyszłości pracę z osobami
z zaburzeniami psychicznymi... (po ukazaniu ważnej legitymacji studenckiej zniżka w wysokości 50%).

Czas trwania szkolenia: 8 godzin; (2 dni).

Cena:  297 zł zamiast 497 zł  – cena obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat oraz rabat w wysokości 10% na kolejne dowolnie wybrane szkolenie dla jednej osoby. Wystawiamy fakturę.

W przypadku jednorazowego zapisu większej ilości osób, bardzo prosimy o informację, czy każdy z uczestników będzie płacił za siebie oddzielnie, czy zamówienie zostanie opłacone w całości przez placówkę. 

Dla grup zorganizowanych możliwe jest również, abyśmy zorganizowali szkolenie/warsztat u Państwa w placówce - trener dojeżdża do Państwa po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Pytania można kierować również pod numerem telefonu: (+48) 504-509-977 oraz na adres e-mail: szkolenia@HolisticPrograms.com

UKOŃCZENIE SZKOLENIA KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM IMIENNEGO, NUMEROWANEGO (HOLOGRAM) CERTYFIKATU.

Maksymalna ilość uczestników na spotkaniu online to 4 osoby
(stawiamy na jakość przekazywania wiedzy i prawdziwą pracę nad Państwa problemami)