Wspólna herbata, wspólne spotkanie to dobry moment na rozmowę, która powinna inspirować, pobudzać do myślenia i działania. Dziś o tym,  jak ważna jest otwartość i co nam daje... Zapraszamy.