Adam Kasperek coach, trener, a dokładniej: programista mentalny. Moje motto życiowe to nasza główna  zasada: 
"Jest tak - jak myślisz, że jest"
.

 Nie interesuje mnie bycie zwykłym człowiekiem.
Nigdy nie robiłem rzeczy jak inni...

Pe­symis­ta po­wie, że szklan­ka jest do połowy pus­ta, a op­ty­mis­ta, że do połowy pełna. Wiecie, co ja o tym myślę? Że ta szklan­ka nie jest w połowie ani pełna, ani pus­ta, tyl­ko że to jest zła szklan­ka. Wy­raźnie za duża. Więc jeśli nie wiecie, czy wasza szklan­ka jest w połowie pus­ta, czy w połowie pełna, może le­piej się zas­tanówcie, czy nie zmienić jej na inną albo jeszcze lepiej, na inne naczynie? Nie chodzi o to, co myśli­cie o swo­jej szklan­ce, ale o to, co z nią zro­bicie. 

Zawsze robię to co mnie pasjonuje, z najwyższą jakością i etyką  oraz z nastawianiem na indywidualne podejście do człowieka. Ponadto postrzegam każdego człowieka holistycznie, co przekłada się na model pracy i obszary, w których się specjalizuję. To kim jestem łącze z tym co potrafię, jako terapeuta, pedagog, doradca zawodowy, dietetyk, diet coach, ekspert promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, instruktor rekreacji ruchowej w tym sportu i kulturystyki oraz instruktor teatralny. Pomaga mi w tym również ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym popartym licznym i aktywnym uczestnictwem w środowiskach rehabilitacyjno-terapeutycznych i arteterapeutycznych. Prowadzące zawsze do konsolidowania i budowania  nowych środowisk, międzynarodowych, ruchów i cyklicznych wydarzeń kulturalnych. Wspieranie i inicjowanie pionierskich działań zmierzających do terapii totalnej poprzez artystyczny charakter rehabilitacji zawodowej oraz realizowania prawdziwej integracji. Jako wykładowca prowadzę zajęcia na wielu uczelniach. Warsztaty organizuje od ponad siedmiu lat, współpracując z wieloma międzynarodowymi organizacjami. Chcę dzielić się tym, co najlepsze w Polsce i zagranicą. JAK KORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH MATERIAŁÓW NA STRONIE?
Zobacz film poniżej, tam podpowiadamy od czego zacząć...
Treści zawarte na stronie internetowej www.HolisticPrograms.pl, kanale youtube oraz funpage podlegają w całości ochronie autorskiej. Zezwalamy na całościowe kopiowanie zawartych tutaj treści, w tym tekstów i zdjęć, pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle pochodzenia tekstu, grafiki lub filmu. poprzez podanie źródła pobrania w formie linku. 

Autorzy tej strony internetowej nie świadczą indywidualnemu czytelnikowi/widzowi zawodowego doradztwa ani usług o charakterze medycznym. Wiedza tu zawarta jak i opisane procedury i sugestie nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Wszystko, co dotyczy zdrowia wymaga nadzoru medycznego, dlatego stosowanie jakichkolwiek metod i preparatów polecanych na tych stronach wymaga wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Według prawa do lekarza należy ostateczna decyzja dotycząca leczenia. Autorzy strony nie będą odpowiedzialni za żadne straty lub szkody rzekomo spowodowane przez jakiekolwiek informacje, bądź sugestie pochodzące z tej strony.

Autorzy na stronie publikuje różne przepisy i zalecenia. Nie odpowiadają jednak za specyficzne potrzeby zdrowotne lub alergiczne czytelników, które mogą wymagać nadzoru lekarskiego. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niekorzystne reakcje na podane na stronie zalecenia i przepisy.

Jakiekolwiek działania zawsze konsultuj ze swoim lekarzem i nie rób niczego na własną rękę!