Adam Kasperek coach, trener, a dokładniej: programista mentalny. Moje motto życiowe to nasza główna  zasada: "Jest tak - jak myślisz, że jest".

 Nie interesuje mnie bycie zwykłym człowiekiem. Nigdy nie robiłem rzeczy jak inni...

Pe­symis­ta po­wie, że szklan­ka jest do połowy pus­ta, a op­ty­mis­ta, że do połowy pełna. Wiecie, co ja o tym myślę? Że ta szklan­ka nie jest w połowie ani pełna, ani pus­ta, tyl­ko że to jest zła szklan­ka. Wy­raźnie za duża. Więc jeśli nie wiecie, czy wasza szklan­ka jest w połowie pus­ta, czy w połowie pełna, może le­piej się zas­tanówcie, czy nie zmienić jej na inną albo jeszcze lepiej, na inne naczynie? Nie chodzi o to, co myśli­cie o swo­jej szklan­ce, ale o to, co z nią zro­bicie. 

Zawsze robię to co mnie pasjonuje, z najwyższą jakością i etyką  oraz z nastawianiem na indywidualne podejście do człowieka. Ponadto postrzegam każdego człowieka holistycznie, co przekłada się na model pracy i obszary, w których się specjalizuję. To kim jestem łącze z tym co potrafię, jako terapeuta, pedagog, doradca zawodowy, instruktor rekreacji ruchowej w tym sportu i kulturystyki oraz instruktor teatralny. Pomaga mi w tym również ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym popartym licznym i aktywnym uczestnictwem w środowiskach rehabilitacyjno-terapeutycznych i arteterapeutycznych. Prowadzące zawsze do konsolidowania i budowania  nowych środowisk, międzynarodowych, ruchów i cyklicznych wydarzeń kulturalnych. Wspieranie i inicjowanie pionierskich działań zmierzających do terapii totalnej poprzez artystyczny charakter rehabilitacji zawodowej oraz realizowania prawdziwej integracji. Warsztaty organizuje od ponad sześciu lat, współpracując z wieloma międzynarodowymi organizacjami. Chcę dzielić się tym, co najlepsze w Polsce i zagranicą. 

                                                                                                               WIĘCEJ...
 kliknij

 Dorian Bukowski coach, 

zajmuję się zagadnieniami związanymi zarówno z psychiczną oraz fizyczną naturą człowieka. Takie holistyczne podejście do życia pozwala mi na znajdowanie optymalnych rozwiązań problemów, które towarzyszą ludziom na różnych etapach ich życia. Pomagam także odnaleźć cel osobom, które błądzą przez życie po omacku nie wiedząc, w którą stronę iść. Mam świadomość jak ważne jest także to co nas otacza czyli środowisko, w którym żyjemy. Tylko życie w symbiozie z otaczającym nas światem pozwala na długie i szczęśliwe życie. Z tego też względu prowadzę również szkolenia techniczne z takich zagadnień jak: energooszczędne budownictwo, inteligentne budynki, poprawa efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii, nowe technologie, ochrona środowiska, itd. Jakość szkoleń technicznych poparta jest moją odpowiednią wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Dodatkowo posiadam w tym zakresie także stosowne wykształcenie będąc absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach.


Coach to osoba, która pomaga swojemu klientowi odkryć właściwą drogę do celu, używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia życiowego, technik, narzędzi, jak również innych osób, z których klient może skorzystać...