Terapia w zaburzeniach Psychicznych
Od diagnozy do terapii.

📃 Adresatami szkolenia są:

Osoby pracujące z osobami z zaburzeniami psychicznymi (terapeuci zajęciowi, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, asystenci osób niepełnosprawnych, oraz opiekunowie środowiskowi). Treści dedykowane są w szczególności pracownikom: Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych oraz Klubów Samopomocy.

Zapraszamy również studentów i słuchaczy szkół mających zamiar podjąć w przyszłości pracę z osobami
z zaburzeniami psychicznymi... (po ukazaniu ważnej legitymacji studenckiej zniżka w wysokości 40%).

📆 Czas trwania szkolenia: 16 godzin; (2 dni).

Cena: 297 zł* zamiast 497 zł (dwa dni - szkolenie) (*promocja jesienna) – cena obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz rabat w wysokości 10% na kolejne dowolnie wybrane szkolenie dla jednej osoby.
------------------------------------------------------------------------------------

Możliwe jest również uczestnictwo w dwóch częściach kursu i skorzystanie z promocji łączonej:

SZKOLENIE: Terapia w zaburzeniach psychicznych - od terapii do diagnozy - poziom I (dwa dni - 18h) - 20-21.10.2018r.

+

WARSZTAT: Trening Umiejętności Społecznych w praktyce dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Trening rozwiązywania problemów w sytuacjach życia codziennego oraz Trening umiejętności prowadzenia rozmowy dla osób zaburzeniami psychicznymi - poziom I (dwa dni - 16h) - 17-18.11.2018r.

PROMOCJA ZA PAKIET (SZKOLENIE + WARSZTAT (36h)

497 zł ZAMIAST - 994 zł*
------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku jednorazowego zapisu większej ilości osób, bardzo prosimy o informację, czy każdy z uczestników będzie płacił za siebie oddzielnie, czy zamówienie zostanie opłacone w całości. Dla grup zorganizowanych możliwe jest również, abyśmy zorganizowali szkolenie/warsztat u Państwa w placówce - trener dojeżdża do Państwa
po wcześniejszym umówieniu terminu spotkań.


‼ *Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu i skorzystania z promocji jest:

- wypełnienie i wysłanie karty zgłoszenia (kontakt telefoniczny)

- dokonanie przedpłaty w wysokości 100 zł (na poczet rezerwacji miejsca oraz przygotowanie imiennego
i numerowanego certyfikatu). Płatność dokonujemy przelewem.
Numer konta bankowego do wpłaty podajemy mailem po otrzymaniu formularza zgłoszenia.


Pytania można kierować również pod numerem telefonu: (+48) 504-509-977 oraz na adres e-mail: Kontakt@HolisticPrograms.com

UKOŃCZENIE SZKOLENIA KOŃCZY SIĘ UZYSKANIEM IMIENNEGO, NUMEROWANEGO (HOLOGRAM) CERTYFIKATU.


Rejestracja: telefonicznie oraz online, za pośrednictwem gotowego elektronicznego formularza .

Maksymalna ilość uczestników: 16 osób.

Termin szkolenia: (szkolenie rusza po zebraniu się grupy)

Miejsce szkolenia:

Dojeżdżamy do państwa placówki.

 

W części szkoleniowej: Terapia w zaburzeniach psychicznych od diagnozy do terapii dowiesz się:


Jakie są potrzeby chorego z zaburzeniami psychicznymi i jak je zaspokajać
Jakie są zasady pracy z klientem z zaburzeniami psychicznymi
Jak nawiązywać i utrzymać kontakt terapeutyczny
Jakie są najczęstsze błędy i nieterapeutyczne formy kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi
Jakie są fazy kontaktu terapeutycznego i jak je stosować
Jak sprawnie opracować diagnozę terapeutyczną
Czym jest "Arkusz wiedzy o pacjencie z zaburzeniami psychicznymi oraz jego środowisku"
Najczęstsze problemy i kierunki działań w terapii osób z zaburzeniami depresyjnymi
Czym jest i jak stosować elementy terapii kognitywnej
Jakie są najczęstsze problemy i kierunki działań w terapii osób z zespołem maniakalnym i schozforenii
Jakie są najczęstsze problemy i kierunki działań w terapii osób z zespołami neurodementywnymi o charakterze otępiennym
Czym jest i jak zastosować model opieki według Doroty Orem w placówkach i opiece domowej
Jakie są najczęstsze problemy i kierunki działań w terapii osób z zaburzeniami lękowymi
Czym jest i jak zastosować w terapii elementy analizy transakcyjnej Erica Berne`a
Jakie są najczęstsze problemy i kierunki działań w terapii osób uzależnionych od alkoholu
Czy jest społeczność terapeutyczna i jak prawidłowo ją organizować
Czym są i jak prowadzić Treningi Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Jakie są czynniki wpływające na skuteczność realizacji indywidualnych planów terapii
Jak skutecznie prowadzić edukację zdrowotną w terapii zajęciowej

W części warsztatowej: Nauczysz się jak prawidłowo i efektywnie prowadzić Trening rozwiązywania problemów w sytuacjach życia codziennego oraz Trening umiejętności prowadzenia rozmowy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dowiesz się między innymi:

Czym jest trening rozwiązywania problemów w sytuacjach życia codziennego
Jaki jest przebieg zajęć treningu rozwiązywania problemów w oparciu o program zajęć
Jak prawidłowo i skutecznie przeprowadzić zajęcia wstępne
Jak przeprowadzić analizę problemu na podstawie scenek sytuacyjnych
Jak zastosować zadanie domowe, jako skuteczną formę utrwalania wiedzy i poszerzania umiejętności
Jak szukać rozwiązań problemu i sprawnie dokonać ich oceny
Jak wykorzystać elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Jakie są najczęstsze problemy uczestników treningu rozwiązywania problemów i jak im zapobiec
Czym jest trening umiejętności prowadzenia rozmowy
Jakie są elementy przebiegu zajęć treningu umiejętności prowadzenia rozmowy
Z czego składa się poszczególna jednostka treningowa
Jak wykorzystać multimedia w prowadzeniu treningów umiejętności społecznych
Jak efektywnie posługiwać się niewerbalnymi elementami komunikacji
Jak sprawnie rozpoczynać, podtrzymywać i kończyć rozmowę
Jak prawidłowo poprowadzić proces odgrywania ról
Jaka jest rola ewaluacji jednostek treningowych i jak sprawnie ją przeprowadzić

Prowadzący: Adam Kasperek

Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Pedagogika Pracy o specjalności Doradztwo Zawodowe.
Ukończył Medyczne Studium Zawodowe w zawodzie terapeuta zajęciowy. Od 17 lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi, będąc członkiem wielu stowarzyszeń i fundacji (Fundacja Burego Misia, Śląski Nieprzetarty Szlak, Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku, Polskie Stowarzyszenie Choreoterapeutów, Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób
z Niepełnosprawnością, Integracyjny Klub Animatorów Skrzydła, PTTK Oddział Ziemi Gliwickiej koło "Skrzydła").
W latach 2009 - 2014 pracował jako terapeuta i pedagog specjalny
w stowarzyszeniu Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, w latach 2011 - 2014 był kierownikiem Ośrodka Dla Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach. W latach 2014 - 2016 pracował jako instruktor terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach, a od 2016 roku do chwili obecnej pracuje jako terapeuta zajęciowy w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym
w Gliwicach. W latach 2009-2011 prowadził indywidualną terapię z dorosłymi osobami z zaburzeniami psychicznymi.
W 2010 autor i koordynator projektu "Poznaje Przyjaciół" - aktywizacja i integracja społeczna osób
z niepełnosprawnością intelektualną w gminie Gierałtowice. W tym samym roku członek komisji Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych UM Gliwice i współautor programu funkcjonalno - użytkowego Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach. W 2014 roku autor i koordynator projektu: „Prowadzenie rehabilitacji
dla osób z zaburzeniami psychicznymi niebędących uczestnikami zajęć warsztatów terapii zajęciowej
i środowiskowego domu samopomocy na terenie Miasta Gliwice”. Od wielu lat aktywnie uczestniczy
w działaniach środowisk rehabilitacyjno-terapeutycznych i arteterapeutycznych. Jego działania zmierzają zawsze
do konsolidowania i budowania nowych środowisk, międzynarodowych ruchów i cyklicznych wydarzeń kulturalnych. Aktywnie wspiera i inicjuje pionierskie działania zmierzające do terapii totalnej poprzez artystyczny charakter rehabilitacji zawodowej oraz realizowania prawdziwej integracji (w latach 2007-2014 organizator: "Nieustających Warsztatów Teatralnych" dla instruktorów pracujących z osobami niepełnosprawnymi, "Międzynarodowych Spotkań
z Piosenką na Śląsku", "Międzynarodowych Spotkań Teatralnych na Śląsku", "Konkursu Plastycznego Śląskiego Nieprzetartego Szlaku", w latach 2011-2014 Konkursu Fotograficznego "Z pierwszej ręki" oraz od 2012 roku "Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego" dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów. W 2010 roku był prowadzącym "Warsztatów dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin." Ukończył wiele polskich i międzynarodowych szkoleń i kursów, był uczestnikiem wielu konferencji naukowych i uzyskał certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu arteterapii, teatroterapii, choreoterapii, pedagogiki oraz terapii. Uzyskał tytuł eksperta promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, ukończył dietetykę, oraz zdobył państwowe uprawnienia instruktora sportu
w dwóch dyscyplinach. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się na warsztatach, które prowadzi oraz pracując od 2015 roku jako wykładowca akademicki na uczelniach prowadzących kierunek: "Terapia Zajęciowa" i prowadząc swój autorski program profilaktyki zdrowotnej - "Siedem Filarów Zdrowia". Adam Kasperek jest również autorem dwóch książek pt: "Lifestyle Rentgen, czyli Siedem Filarów Zdrowia".